Log ind
Vi vil aldrig dele din e-mail med nogen anden.
Nulstille kodeord

Indtast din e-mail-adresse, så sender vi dig et link for at nulstille din adgangskode.

Tilbage til log ind
Poster The Rookie 2002

The Rookie 2002

Ba­se­ball-spil­le­ren Jim Mor­ris kun­ne være ble­vet en stor stjer­ne, men måt­te al­le­re­de som ju­ni­o­r­spil­ler læg­ge hand­sken på hyl­den på grund af en al­vor­lig ska­de i knæ­et. Nu er han 35 år, ut­ræ­net og alt for gam­mel til at bli­ve pro­fes­sio­nel. I ste­det ar­bej­der han som ba­se­bal­l­træ­ner og læ­rer på en sko­le i Te­xas, hvor han en dag får en kæm­pe ud­for­dring af sko­lens håb­lø­se ba­se­bal­l­hold.

Hent : MKV
Hent : MP4

Film Similars

Film Recommandations